Człowiek – Najlepsza Inwestycja!
 

Inwestycja w wiedzę. Szkolny Klub Młodego Naukowca

 

 

Witamy na stronach projektu
INWESTYCJA W WIEDZĘ. SZKOLNY KLUB MŁODEGO NAUKOWCA
współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Inwestycja w wiedzę
 

projekt strony: e-safeguard